Untitled Document
 
 

 

요리/제과/제빵/커피 | [동구 화정동] 한빛요리전문학원 - 한식,양식,중식,일식조리기능사,외식창업반

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 한빛요리전문학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.hanbitcook.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 한식,양식,중식,일식조리기능사,외식창업반 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 682-820 울산 동구 화정동 860-4, 2층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gifjs5240@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 052-233-5360 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 052-233-5365
 
sb_ti0102.gif
  • 2006-07-31 학원설립
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 052.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]